SCHOOL PROFILE

ආරම්භය-1890

උදෘතය-දළ්හං සිඛ්ඛත

පළාත- සබරගමුව

පාසල් වර්ගය-1AB

අධ්‍යාපන කලාපය-ඇඹිළිපිටිය

 

පාසල් සංගණන අංකය-23247

පාසල් විභාග මධ්‍යස්ථාන අංකය-28464

අධ්‍යාපන කොට්ඨාසය-ගොඩකවෙල

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය-ගොඩකවෙල

පාසල් වත්තේ ප්‍රමාණය-අක්කර 4 ,රූඩ් 2, පර්චස් 32

school map (today there are some changes-design year -2014)

Last updated: November 23, 2017 at 16:33 pm