රහල් ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය විසින් නිර්මාණය කරන ලද රහල් ගීතය එළි දැක්වේ

2017-11-26 වන දින වේරහැර Owin rich හෝටලයේදී පැවති ආදි රහල් සීහාවලෝකනය උත්සවයට සමගාමීව පාසල වෙනුවෙන් ඔවුන් නිර්මානය කළ රහල්ගීතය එළි දැක්වීම සිදු කරන ලදී.මෙය නිර්මාණයට දිවා රෑ නොබලා ඇප කැපවීමෙන් ක්‍රියා කළ ආදි රහල් ශිෂ්‍යෙයකු වූ ඩිලාන් කරුණාරත්න ඇතුළු සියළුම දෙනාට අපගේ ගෞරව පූර්වක ස්තුතිය පුද කර සිටිමු..

වීඩියෝව නරඹන්න මෙතනින් පිවිසෙන්න.

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *